opdateret: 25. april 2023

Medlemsinformation

 
 

Fuldt medlem:
medlemskab for aktive giver adgang til foreningens ressourcer på de vilkår, der til enhver tid er fastlagt af bestyrelsen på grundlag af foreningens vedtægter og sikkerhedsbestemmelser:

Kajakkontingentet omfatter aktivitet på havet og i Stevnsbadet.
Ved vinteraktivitet på havet er der behov for personlige færdigheder, for viden om kulde / hypotermi og for egnet vinterbeklædning. Vi rådgiver gerne, men det er en personlig beslutning.

Aktiviteter i aktivitetskalenderen. Ture og arrangementer optages i kalenderen, når de er åbne for alle medlemmer.
Dagture o.l. kan også slås op i vores private Facebook gruppe. Du skal blot anmode om medlemskab for at se indholdet.

Tilstrækkelige rofærdigheder er en forudsætning for deltagelse i åbne arrangementer, jf. sikkerhedsbestemmelserne. Vi ror "efter evne" og tilpasser vores ture efter deltagerne.

Alle børn under 12 år skal af ansvarsmæssige grunde registreres som medlemmer.
Børn og unge under 18 år optages som havkajakroere til roning på hav og søer, når dette medlemskab følger et medlemskab af en ansvarlig voksen. Se også sikkerhedsreglernes Aldersbetingelser.

Vores vinteraktivitet i Stevnsbadet med svømning og kajaktræning er et særligt tilbud til motionssvømmere og roere, der om sommeren vil klare sig selv.

Sæsonmedlem:
et sæson- eller gæstemedlemskab for havkajakroere, hvor betalingen for de første to ture er aconto betaling på det almindelige kajakkontingent.

Gæstemedlemskab er for erfarne, der lejlighedsvis ønsker deltagelse i foreningens turaktiviteter.
"Gæster" kan i forvejen være medlemmer i en ro- / kajakklub, så de er fortrolige med ”god kajakskik”.

Anvendelse af både uden for medlemskredsen skal i hvert enkelt tilfælde aftales med foreningens ledelse.

Svømning:
Havkajak Stevns har om vinteren adgang til svømmehallen Stevnsbadet hver lørdag kl. 7.30 - 9.00.
Hvis der ikke er betalt kajakkontingent, kan der betales et vinterkontingent for svømmehalsaktivitet.

Vi anvender både det store svømmebassin, børnebassinet og babybassinet, der er lidt varmere.
Svømning og leg med kajakker er åben for alle aldersgrupper, men det forudsættes, at børn ledsages af en voksen.

Vi anvender primært børnebassinet til kajakuddannelse indtil kl. 8.00, hvorefter svømmebassinet opdeles mellem kajakuddannelse og svømning.

Vi deles om vore rengjorte kajakker i forskellige størrelser. Det er ikke muligt at medtage egen kajak, men du kan bruge din egen, renholdte pagaj.

Passive medlemmer:
er ikke aktivitetsudøvende i havet eller svømmehallen, men deltager i møder og tilsvarende arrangementer. Afgrænsningen er en bestyrelsesafgørelse.