opdateret: 1. september 2022

Medlemsinformation

 
 

Fuldt medlemskab: medlemskab for aktive giver adgang til foreningens ressourcer på de vilkår, der til enhver tid er fastlagt af bestyrelsen på grundlag af foreningens vedtægter og sikkerhedsbestemmelser:

"Aktiviteter i Aktivitetskalenderen": ture og arrangementer optages i kalenderen, når de er åbne for alle medlemmer. Tilstrækkelige rofærdigheder er en forudsætning for deltagelse i åbne arrangementer, jf. sikkerhedsbestemmelserne.

Alle børn under 12 år skal af ansvarsmæssige grunde registreres som medlemmer.

Både børn og unge under 18 år optages som havkajakroere til roning på hav og søer, når dette medlemskab følger et medlemskab af en ansvarlig voksen. Se også sikkerhedsreglernes Aldersbetingelser.

Der er særskilte kontingenter for sommeraktivitet på havet (kajak) og vinteraktivitet i Stevnsbadet (svømning og kajaktræning). Brug af kajakker til vinteraktivitet på havet er omfattet af sommerkontingentet, men forudsætter de nødvendige færdigheder og den nødvendige viden om kulde / hypotermi.

Sæsonmedlemskab: er et aktivt medlemskab for uerfarne roere, der ønsker at prøve havkajakroning på sikre betingelser.

Sæsonmedlemskab giver adgang til foreningens ressourcer på de vilkår, der til enhver tid er fastlagt af bestyrelsen på grundlag af foreningens vedtægter og sikkerhedsbestemmelser:

Gæstemedlemskab: er et aktivt medlemskab for erfarne, der lejlighedsvis ønsker deltagelse i foreningens turaktiviteter.
Gæster forudsættes at medbringe egen kajak og eget udstyr.
De er i forvejen medlemmer i en ro- / kajakklub, så de er fortrolige med ”god kajakskik”.

Anvendelse af både uden for medlemskredsen skal i hvert enkelt tilfælde aftales med foreningens ledelse.

Svømning: Havkajak Stevns har om vinteren adgang til svømmehallen Stevnsbadet hver lørdag kl. 7.30 - 9.00. Vi anvender både det store svømmebassin, børnebassinet og babybassinet, der er lidt varmere. Svømning er åben for alle aldersgrupper, men det forudsættes, at små børn ledsages af en voksen.

Vi anvender primært børnebassinet til kajakuddannelse indtil kl. 8.00, hvorefter svømmebassinet opdeles mellem kajakuddannelse og svømning.

Kajaktræning: Vi har om vinteren rengjorte kajakker oplagt i Stevnsbadet til brug for uddannelse og egen træning. Det er ikke muligt at medtage egen kajak, men du kan bruge din egen, rene pagaj. Denne aktivitet er en del af vintersvømningen.

Passive medlemmer: er ikke aktivitetsudøvende i havet eller svømmehallen, men deltager i møder og tilsvarende arrangementer. Afgrænsningen er en bestyrelsesafgørelse.