opdateret: 11. februar 2022

Administration

 
 
 

Administration

kasserer
Trine Michaelsen
administrator, web
Jens Viggo Moesmand
ejendom & udstyr
Jan Saxbeck

Revision

revisor
Carsten Hørbye
revisorsuppleant