opdateret: 3. marts 2021

Administration

 
 
 

Administration

kasserer
Trine Michaelsen
administrator, web
Jens Viggo Moesmand
ejendom & udstyr
Jan Saxbeck
ejendom & udstyr
Johannes "Johs" Hansen

Revision

revisor
Carsten Hørbye
revisorsuppleant
Minna Pedersen