opdateret: 1. september 2022

Indmelding

 
 

Vi anvender det samme indmeldelsesskema til alle aktiviteter, da alle er ligeberettigede medlemmer af foreningen.
Svømmefærdighed er ikke en forudsætning for svømmehallen.
Sikkerhedsbestemmelsernes helbredsoplysning er ikke relevant for svømmehallen.

Som "sæsonmedlem" får man et kajakmedlemskab, der giver mulighed for flere prøveture med begrænsede omkostninger. Betaling for aktivitetsdeltagelse registreres som en aconto-betaling. Det betyder, at deltagelse i 4 (fire) ture dækker et fuldt sommerkontingentet, idet sæsonmedlemskabet derefter registreres som et fuldt medlemskab uden yderligere betaling.

Nye medlemmer optages i Havkajak Stevns efter godkendelse af bestyrelsen - i praksis ved at indsende indmeldelsesskema til vor kasserer.

Alle medlemmer skal akceptere foreningens vedtægter og sikkerhedsbestemmelser som grundlag for en indmeldelse. De kan læses fra denne side eller de kan downloades her (pdf):

Se betalingsoplysninger her

Det udfyldte skema afleveres personligt eller sendes til kassereren.

Tilmeld dig vor lukkede facebook-gruppe. Det er stedet, hvor vi meddeler nyheder og ændringer.