opdateret: 25. april 2023

Indmelding

 
 

Vi anvender det samme indmeldelsesskema til alle aktiviteter.
Sikkerhedsbestemmelsernes helbredsoplysning er ikke relevant for svømmehallen.
Svømmefærdighed er ikke en forudsætning for svømmehallen.

Som "sæsonmedlem" får man et kajakmedlemskab, der giver mulighed for et par prøveture. Betaling for aktivitetsdeltagelse registreres som en aconto-betaling på kajakkontingentet. Det betyder, at deltagelse i 3 (tre) ture betaler for et halvårskontingent.

Nye medlemmer optages i Havkajak Stevns efter godkendelse af bestyrelsen - i praksis ved at indsende indmeldelsesskema til vor kasserer.

Alle medlemmer skal akceptere foreningens vedtægter og sikkerhedsbestemmelser som grundlag for en indmeldelse.
De kan læses fra denne side eller de kan downloades (pdf):

Se betalingsoplysninger her

Det udfyldte skema afleveres personligt eller sendes til kassereren.

Tilmeld dig vor lukkede facebook-gruppe. Det er stedet, hvor vi meddeler nyheder og ændringer.