opdateret: 25. april 2023

Kontingent 2023

 
 

Kajakkontingentet omfatter også svømmehalsaktivitet forår og efterår
Der kan valgfrit betales samlet eller for et halvt år ad gangen:
kalenderår:

1. januar - 31. december
forår:
1. januar – 31. juli
efterår:
1. august – 31. december

Familierabat
Ved flere børn/unge gives der 50% rabat for de unge.


Aktivitet:
Havkajak på havet hele året samt i Stevnsbadet i vinterperioden

Voksen: 18+ år
årskontingent kr. 1050
halvårskontingent kr. 600
Ung: 12+ år
årskontingent kr. 600
halvårskontingent kr. 350
Børn: 0 – 11 år
årskontingent kr. 50


Introkursus
kr. 250
Introkursus er obligatorisk for uøvede roere


Sæsonkontingent (betaling for deltagelse i én begivenhed)
Sæsonkontingent er et introduktions- eller gæstemedlemskab med aconto betaling på et halvårskontingent.
Ved den tredie tur registreres betalingen som et halvårskontingent. Sæsonkontingent i foråret bidrager kun til et forårsmedlemskab og udelukker, at der betales med sæsonkontingent i efteråret.

Voksen: 18+ år
kr. 200
Ung: 12+ år
kr. 175


Aktivitet:
Stevnsbadets vinteraktivitet med svømning og kajak i Stevnsbadet
hvis du kun ønsker at være vinteraktiv.

Vintersæson
september-april
Voksen: 18+ år
vinter kr. 600
efterår kr. 350
forår kr. 350
Ung: 12+ år
vinter kr. 300
efterår kr. 200
forår kr. 200
(Bemærk børn: 0 – 11 år årskontingent kr. 50)


Aktivitet:
Adgangsnøgle til klubhuset
Nøglen skal opdateres årligt. Opdatering er gratis ved fortsat medlemskab.

Nøgleafgift:
kr. 150


Aktivitet:
Bådleje til ferie o.l.
hvis du vil på længere ture for dig selv.

Bådleje:
pr. nat kr. 150
pr. påbegyndt uge kr. 400


Aktivitet:
Havkajak Stevns' venner

Passivt medlemskab:
årskontingent kr. 200


Forbehold
Kommunen forbeholder sig muligheden for at bruge eller udleje Stevnsbadet til andre formål. Vi har ikke mulighed for at regulere i kontingentet ved sådanne begivenheder.

Gæster i Stevnsbadet
Der er fri deltagelse én gang som prøvebesøg. Dette omfatter også medlemmers venner, familie og tilsvarende.
Adgang til kajakker er i den sammenhæng under forudsætning af tilstrækkelige resurser.


Betaling

Kontingent for aktive og passive medlemmer betales ved overførsel til vor bank eller på MobilePay:

  • Nordea, reg.nr. 2340 kontonr. 5368 226 701
  • MobilePay til 77185 med mærke: "navn + info"
  • VIGTIGT! Vi beder om en SMS til 5389 0921 (Trine) med information om, at der er betalt.

Betaling for kursus og for sæson- / gæstemedlemmer:

  • Sæson- og gæstemedlemmer kan betales kontant ved fremmøde. Aftalte penge, tak.
  • Alternativt med MobilePay til 77185 med mærke: "navn + info"
  • Kursustilmeldinger er først gældende, når betaling er modtaget på MobilePay eller er overført til bank.
  • VIGTIGT! Vi beder om en SMS til 5389 0921 (Trine) med information om, at der er betalt.