forrige     næste

Deltagelse i ture med Havkajak Stevns´ kajakker forudsætter medlemskab, da vi skal have roerens skriftlige bekræftelse på

For at gøre det muligt at prøve lejlighedsvis, har vi oprettet et "sæsonmedlemskab" på særlige betingelser.

Vilkår kan ses her

Sæsonmedlemskabet skal ses som en mulighed for at prøve sig frem. Sæsonmedlemskabet fører direkte over i et fuldt medlemskab efter deltagelse 4 gange.

Sæsonmedlemskabet er primært tiltænkt uddannelse af begyndere.

Sæsonmedlemskab giver kun adgang til deltagelse på ture med turledere. Det er deltagelse efter evne, så det forudsættes, at roeren har tilfredsstillende færdigheder i forhold turens tilrettelæggelse, hav og vejr.

Sæsonmedlemmer kan ikke låne/leje kajakker til fri roning, og har ikke adgang til at oplægge egen kajak i vort bådhus.

Turlederen afgør suverænt, om han vil akceptere deltagelse, men beslutningen om deltagelse er roerens eget ansvar.

Sæsonmedlemmer registreres på samme måde som ordinære, aktive medlemmer, men betaler kontingentbidrag ved hvert enkelt fremmøde.

Sæsonmedlemskab er kun muligt i sommersæsonen, dvs. perioden med sommertid.