forrige     næste

Vi dyrker friluftsliv fra havkajak, for i vort rovand - Østersøen - møder de andre kajaktyper ofte deres begrænsninger.

Havkajakker - som vi bruger dem - er kendetegnet ved:

Vi har foruden de traditionelle kajakker nogle velsejlende toer-kajakker, der også giver muligheder for at medbringe børn, og en fiskekajak med alt tilbehør.

Kajakker kan være forsynet med

En kajak kan ros uden finne/ror, men finnen/roret giver nogle fordele. De fleste klubkajakker har finne, fordi det er den mest robuste løsning. Vore toer-kajakker har ror, fordi det er hensigtsmæssigt på store kajakker, hvor vind og bølger påvirker mere.

Privatejede både til brug på ture har meget ofte ror. Roret kan være en fordel på længere ture, og vedligeholdelsen er - af en eller anden grund - mindre krævende på egen kajak.

Andre kajaktyper er f.x.:

Turkajakker og kapkajakker er lette og hurtige kajakker, der tilbyder sportslige oplevelser. De er ikke så velegnede i vort ubeskyttede hav med direkte forbindelse til Falsterbo og Bornholm.

Vi vælger til vor forening kajaktyper ud fra vore egne erfaringer vedrørende robusthed, sødygtighed og sikkerhed.

Havkajakker er indbyrdes meget forskellige. Da den ideelle kajak ikke eksisterer, lægger vi stor vægt på at vælge nogle forskellige havkajakmodeller, så vore medlemmer i klubben kan ro i kajakker, der egner sig til forskellige størrelser roere. Der er også kajakker til børn.

Desuden har foreningens medlemmer selv flere forskellige kajakmodeller (og forskellige meninger om disse), så der er meget at lære hos os.

Formålet er at give nye kajakroere forudsætninger for senere selv at vælge deres egen, gode kajak blandt de mange egnede og uegnede både, der tilbydes på markedet.

Vi har også mange forskellige pagajtyper. Både grønlandske årer og "euro"pagajer med en anden slags blade. (det betyder ikke €)

Der er meget forskellige opfattelser af, hvad der er en god pagaj, men vi giver mulighed for at prøve noget forskelligt, og vi hjælper med valget. Først efter at have roet i nogen tid finder man ud af, hvilken pagajtype der passer bedst til egen styrke og kropsbygning.

Og når man så har roet endnu længere, skifter man måske mening igen.