Fællesture 2022 med start i Rødvig - når ikke andet bliver aftalt. Check Facebook
Corona
Alle oplysninger gives med forbehold for mulige ændrede vilkår.

Med egen portnøgle kan du altid komme ind og forberede dig.
Ændringer
hold øje med Facebook

Alle er velkomne til deltagelse ved at møde frem - tilmelding eller ej. Men hvis der er forsamlingsbegrænsninger, vil tilmelding være bestemmende for gruppen.
Turafgang
Klar ved bådhuset
Tovholder/ Turleder
Kontakt, tilmelding:
Bemærk:
Mød så tidligt, at du har tid til at skifte tøj og til at klargøre en kajak.

Med egen nøgle kan du altid komme ind!
Ændringer og Nyt:
hold øje med Facebook

Alle er velkomne til deltagelse ved at møde frem - tilmelding eller ej. Men hvis der ikke har været tilmelding aftenen før, kan man ikke påregne, at der sejles.
Søndage og Ture:
Tilmelding ønskes.
 
Brug gerne Facebook, hvor turene også bliver slået op.
Tilmelding til turleder eller Jens Viggo
Ring helst i løbet af ugen. Ture tager hensyn til roernes forudsætninger.
Uddannelse
 
Planlagte kurser i ses i aktivitetskalenderen
Vi vejleder gerne under vore daglige ture
Mandag aften
sejlklar kl 19.00
Tilmelding senest kl. 18.00 til Carsten
Tirsdag aften
sejlklar kl 19.00
Tilmelding senest kl. 18.00 til Flemming
Onsdag formiddag
sejlklar kl.  9.00. Tilbage ca. kl. 12
Tilmelding senest kl. 8.00.
Onsdag aften
sejlklar kl. 19.00
Tilmelding senest kl. 18.00 til Jan
Kan DU komme ombord igen?
Bliv godkendt af en turleder.
Turdeltagelse kan kræve en demonstration
alle turledere
Alle skal kunne demonstrere, at de - alene eller med hjælp fra en turleder - kan komme tilbage i båden efter en tur i vandet.
 

Vore korte ture med turleder er placeret om aftenen mandag, tirsdag og onsdag. "65+" holdet sejler onsdag formiddag.

Vi forventer almindelig duelighed ved vore ture, så brug turlederne til at få vejledning, hvis du vil udvide dine de tekniske færdigheder.

Al vor aktivitet er på havets betingelser:

  • Hvis vejrudsigten er dårlig, aflyser vi. Det kan vi beslutte allerede i dagene forinden.
  • Hvis vejret er for dårligt, når vi står ved bådene, aflyser vi.
  • Hvis turlederen skønner, at tur- og vejrbetingelser udfordrer de personlige færdigheder, tager vi sammen stilling til deltagelse.

Uddannelse: I juni har vi et fuldt weekendkursus med alle de gode kajakteknikker, der hører til en frigivelse. Efter behov bliver det gentaget i august.

Kajakintro: I juni, juli og august har vi efter behov lørdage med introduktionskurser, der giver grundlag for deltagelse i godt vejr. Disse introduktionskurser henvender sig især til sommerroere, der vil stifte bekendtskab med Stevns klint på vores aften- og formiddagsture.

Skærgårdstur: Vi har skærgårdstur i kalenderen i maj. Forårsturen til den svenske skærgård bliver til Misterhult / Klintemåla. Tilmelding til Jan. Husk at det ofte er muligt at låne, hvis man ikke selv har turudstyr.

Fuldmåneture: Vi har fuldmånedagene i kalenderen. Når vejret er godt, er ture i månelyset helt fortryllende. Fuldmåneture kan blive annonceret i Facebook med kort frist af hensyn til vejret.

Vi har planlagt fuldmånetur i august ved Stevns klint.

Overnatning: På turene overnatter vi i telt eller shelter. Alt efter hvilke muligheder, der måtte være.

Aftenture: Hvis vejret er godt , kan aftenturene forlænges for interesserede.

Derudover gennemfører vi nedenstående ture og togter, hvor du skal tilmelde dig i forvejen af hensyn til planlægningen.

Vi kan vælge andre mødetider og mødesteder. Tilmeld dig derfor over telefon eller Facebook i løbet af ugen.

"Havkajakroerne": tilbyder træf (forår, sommer og efterår) for deres medlemmer. Deltagelse i Havkajakroernes træf er omfattet af vore aktiviteter, så vore kajakker er til fri rådighed for de af vore medlemmer, der har lyst til at deltage. Bemærk dog, at det forudsætter medlemskab af foreningen Havkajakroerne.

Aktivitetskalender 2022 - ture, togter og uddannelse
Sidste øjebliks ændringer oplyses på vor Facebook side.
Link nedenfor fra dato til programbeskrivelse. Alle aktiviteter med respekt for Coronabetingelse / -begrænsninger.
dato/tid
beskrivelse
sted
arrangør
torsdag 10. februar kl. 19.00
Generalforsamling
St. Heddinge skole /
Birken
Jens Viggo
lørdag 18. marts.
Fuldmåne Op 18:12. Ned 06:38
lørdag 9. april kl. 07.30 - 11.00
Sæsonafslutning for svømning i Stevnsbadet.
Stevnsbadet /
klublokalet ???
Jens Viggo
lørdag 16. april kl. 07.30 - 09.00
Færdighedstræning: støttetag, styretag og rul.
Stevnsbadet (hvis det er er åbent i Påsken?)
Jens Viggo
lørdag 16. april
Fuldmåne Op 19:44. Ned 06:00
lørdag 23. april kl. 13.30 - 17.30
Introduktionskursus og opvarmning til kajaksæsonen
Stevnsbadet, St. Heddinge , hvis det er åbent
søndag 24. april kl. 13.30 - 17.30
Introduktion og Rullekursus
Stevnsbadet, St. Heddinge , hvis det er åbent
lørdag 30. april kl. 10 - 13.
Åbent hus
Store Badedag
Vedligeholdelse i klubhuset med klargøring af kajakker til turen på åen.
Rødvig
Jan Saxbeck
søndag 1. maj kl. 10 - ca. 15
Tryggevælde å
?
13. - 15. maj
Havkajakroernes Forårstræf. For medlemmer af "Havkajakroerne". Se Havkajakroernes hjemmeside.
Faldsled Strand Camping
Fyn
onsdag 16. maj
Fuldmåne Op 00:59. Ned 05:24
lørdag 21. & søndag 22. maj
Danmmark Padler. Kajakintroduktion. Åbent hus kl. 13 - 17.
Rødvig
?
onsdag 26. - søndag 29. maj
Jan Saxbeck
lørdag 4. juni, 9:30 - 12:30
Lille Badedag m. leg og kajakintroduktion
Stevns
mandag 6. juni
Pinsetur
onsdag 14. juni
Fuldmåne (Supermåne) Op 22:43. Ned 03:18
lørdag 18. juni kl. 10 - 18
Stevns klint.
En dagtur fra Rødvig til Bøgeskoven (eller omvendt)
Rødvig - Bøgekoven
Jens Viggo
torsdag 30. juni - søndag 3. juli
Svendborg
Jens Viggo
mandag 4., tirsdag 5., onsdag 6. : kl. 13 - 16
Aktiv sommer.
(3-dages kursus). Grundkursus i havkajak for voksen m. ung
Rødvig
Jens Viggo
søndag 10. juli
Afgang kl. 9 fra Rødvig til Sandvig havn
Dagtur omkring Nyord
Jens Viggo
onsdag 13. juli
Fuldmåne Op 22:27. Ned 02:43
søndag 17. juli
mødes i Rødvig kl. 8.30 til læsning.
Afgang kl. 9 fra Rødvig til Busene/Hampelandsvej.
Dagtur ved Møns klint
Møns klint
Jan Saxbeck
søndag 31. juli
kl. 10 - 17
Dagtur ved Stevns klint
Stevns klint
Jan Saxbeck
25. - 31. juli
Havkajakroernes Sommertræf. For medlemmer af "Havkajakroerne". Se Havkajakroernes hjemmeside.
ved Nykøbing Mors
søndag 7. august.
Sælsafari. Vi mødes i Rødvig kl. 8:30 til læsning med afgang kl. 8:45 så vi er ved Svinø havn ca. kl. 10.
Avnø Fjord
Jan Saxbeck
fredag 12. august
Aftentur langs Stevns klint med afgang fra Rødvig kl. 17 og eget gourmet køkken.
Fuldmåne med solnedgang 20:47, månen op 21:32 og ned 04:53.
Stevns klint
søndag 14. august kl. 10 - 13.
Kajakintroduktion. Tilmelding senest d. 8. august.
Rødvig havn og strand.
Jens Viggo
lørdag 20. - søndag 21. august kl. 9 - 17
Weekendkursus Grundkursus for nye kajakroere

For begyndere med gennemført kajakintroduktion og for let øvede.
Tilmelding senest 14.august

Rødvig
Jens Viggo
17. september
Sæsonstart for vintersvømning med kajaktræning.
Stevnsbadet
lørdag 10. september
Fuldmåne Op19:56, ned 05:37
6. - 9. oktober
Efterår i Sverige, 4 dage på søen
Jan Saxbeck
søndag 9. oktober
Fuldmåne. op 18:13, ned 07:16
30. oktober kl. 03.00
Vintertid vender tilbage. Sommersæsonen slut.
lørdag 31. oktober
Fuldmåne. Solnedgang 16:37, månen op 16:54, ned 06:39
lørdag 10. december kl. 7:30-11
Juleafslutning med fælles morgenbord for kajakroere og svømmere i Stevnsbadets klublokale. Alle medlemmer med børn er inviterede til morgensvømningen.
Juleafslutning
Jens Viggo
primo januar 2023
Dato og program kan ses på Facebook en måned forinden.
Kursus
Jens Viggo
februar
Ordinær Generalforsamling. Medio februar. Se opslag på hjemmesiden.
primo marts 2023
Dato og aftenens program skal ses på Facebook en måned forinden.
Kursus
Jens Viggo
lørdag 25. marts 2023
Sæsonafslutning i Stevnsbadet
Stevnsbadet
Jens Viggo
lørdag 9. & 16. april 2023
Færdighedstræning i Stevnsbadet
Stevnsbadet
Jens Viggo
Påske
22. og 23. april 2023 kl. 13.30 - 17.30
Introduktionskursus m.m.
Stevnsbadet, St. Heddinge
29. april 2023
Store Badedag
Rødvig

Vær opmærksom på ændringer! Bl.a. vejret kan medføre, at vi ændrer datoer. Tilmeldte får direkte besked.
Aktivitetsbeskrivelser bliver opdateret. når de er klar, eller kommer senere.