Fællesture 2021 med start i Rødvig - når ikke andet bliver aftalt. Check Facebook
Corona
Alle oplysninger gives med forbehold for aktuelle corona-betingelser.

Med egen portnøgle kan du altid komme ind og forberede dig.
Ændringer
hold øje med Facebook

Alle er velkomne til deltagelse ved at møde frem - tilmelding eller ej. Men hvis der er forsamlingsbegrænsninger, vil tilmelding være bestemmende for gruppen.
Turafgang
Klar ved bådhuset
Tovholder/ Turleder
Kontakt, tilmelding:
Bemærk:
Mød så tidligt, at du har tid til at skifte tøj og til at klargøre en kajak.

Med egen nøgle kan du altid komme ind!
Ændringer og Nyt:
hold øje med Facebook

Alle er velkomne til deltagelse ved at møde frem - tilmelding eller ej. Men hvis der ikke har været tilmelding aftenen før, kan man ikke påregne, at der sejles.
Søndage og Ture:
Tilmelding ønskes.
 
Brug gerne Facebook, hvor turene også bliver slået op.
Tilmelding til turleder eller Jens Viggo
Ring helst i løbet af ugen. Turen tager hensyn til roernes forudsætninger.
Plaskedage, legestue

(der er desuden planlagt kurser i juni, juli og august)
sejlklar kl. 19.00
den første uge i måneden: mandag/torsdag eller
torsdag/mandag
 
Uddannelse / leg.
husk at tilmelde dig hos Carsten, Flemming eller Jan
Mandag aften
sejlklar kl 19.00
Tilmelding senest kl. 18.00 til Carsten
Tirsdag aften
sejlklar kl 19.00
Tilmelding senest kl. 18.00 til Flemming
Onsdag formiddag
sejlklar kl.  9.00. Tilbage ca. kl. 12
Tilmelding senest kl. 8.00.
Torsdag aften
sejlklar kl. 19.00
Tilmelding senest kl. 18.00 til Jan
Kan DU komme ombord igen?
Bliv godkendt af en turleder.
Turdeltagelse kan kræve en demonstration
alle turledere
Alle skal kunne demonstrere, at de - alene eller med hjælp fra en turleder - kan komme tilbage i båden efter en tur i vandet.
 

Vore korte ture med turleder er placeret om aftenen mandag, tirsdag og torsdag og om formiddagen onsdag.

De to første aftener i måneden bruger vi til plaskedage, hvor vi forbedrer færdighederne gennem leg og uddannelse.

Vi forventer almindelig duelighed ved vore ture de øvrige dage, så brug de dertil beregnede månedlige mandage og torsdage til at få de tekniske færdigheder.

Al vor aktivitet er på havets betingelser:

  • Hvis vejrudsigten er dårlig, aflyser vi. Det kan vi beslutte allerede i dagene forinden.
  • Hvis vejret er for dårligt, når vi står ved bådene, aflyser vi.
  • Hvis turlederen skønner, at tur- og vejrbetingelser udfordrer de personlige færdigheder, tager vi sammen stilling til deltagelse.

Uddannelse: I juni har vi et fuldt weekendkursus med alle de gode kajakteknikker.

Kajakintro: I juni, juli og august har vi efter behov lørdage med introduktionskurser, der giver grundlag for deltagelse i godt vejr. Disse introduktionskurser henvender sig især til sommergæster, der vil stifte bekendtskab med Stevns klint på vores aften- og formiddagsture.

Fuldmåneture: Vi har fuldmånetiderne i kalenderen sammen med tidspunkt for op- og nedgang. Når vejret er godt, er ture i månelyset helt fortryllende. Fuldmåneture kan blive annonceret i Facebook med kort frist af hensyn til vejret.

Vi har planlagt ture i august og september omkring fuldmåne ved Stevns klint og ved Avnø. Efterårsturen til Sverige er også lagt, så vi kan få nogle lange, lyse aftener.

Overnatning: På de svenske ture overnatter vi i telt. Der kan dog være shelters enkelte steder, især ved søerne.

 

Aftenture: Hvis vejret er godt , kan aftenturene forlænges for interesserede.

Derudover gennemfører vi nedenstående ture og togter, hvor du skal tilmelde dig i forvejen af hensyn til planlægningen.

Vi kan vælge andre mødetider og mødesteder. Tilmeld dig derfor over telefon eller Facebook i løbet af ugen.

"Havkajakroerne": tilbyder træf for deres medlemmer. I 2021 er alt usikkert, så træffene er p.t. ikke oplyst i vor aktivitetskalender. Deltagelse i Havkajakroernes træf er omfattet af vore aktiviteter, så vore kajakker er til fri rådighed for de af vore medlemmer, der har lyst til at deltage. Bemærk dog, at det forudsætter medlemskab af foreningen Havkajakroerne.

Aktivitetskalender 2021 - ture, togter og uddannelse
Sidste øjebliks ændringer oplyses på vor Facebook side.
Link nedenfor fra dato til programbeskrivelse. Alle aktiviteter med respekt for Coronabetingelse / -begrænsninger.
dato/tid
beskrivelse
sted
arrangør
lørdag 27. marts kl. 07.30 - 11.00
Sæsonafslutning for svømning i Stevnsbadet.
Stevnsbadet /
klublokalet
Jens Viggo
søndag 28. marts.
Fuldmåne: op 19:11 ned 07:20
lørdag 11. og 18. april kl. 07.30 - 09.00
Færdighedstræning: støttetag, styretag og rul.
Stevnsbadet , hvis det er åbent
Jens Viggo
tirsdag 27. april
Fuldmåne: op 21:19 ned 06:05
lørdag 24. april kl. 13.30 - 17.30
Introduktionskursus og opvarmning til kajaksæsonen
Stevnsbadet, St. Heddinge , hvis det er åbent
søndag 25. april kl. 13.30 - 17.30
Introduktion og Rullekursus
Stevnsbadet, St. Heddinge , hvis det er åbent
lørdag 1. maj kl. 10 - 13.
Åbent hus
Store Badedag
Vedligeholdelse i klubhuset med klargøring af kajakker til turen på åen.
Rødvig
Jan Saxbeck
søndag 2. maj kl. 10 - ca. 15
Tryggevælde å
Jens Viggo
onsdag 12. - søndag 16. maj
Skærgårdstur i Sverige. Pga Corona er planlægning udsat. Vi kender ikke endnu mulighederne i Sverige.
Jan Saxbeck
onsdag 26. maj
Fuldmåne: op 21:55 ned 04:44
lørdag 5. juni
Lille Badedag m. leg og kajakintroduktion
Stevns
søndag 6. juni
Lille Badedag m. leg og kajakintroduktion
Stevns
lørdag 12. - søndag 13. juni kl. 9 - 17
DGI begynderkursus
Weekendkursus

på vandet for begyndere og let øvede. Mere øvede kan også være med. PDF. PDF til print

Rødvig
Jens Viggo
torsdag 24. juni
Fuldmåne: op 22:14 ned 03:42
mandag 28., tirsdag 29., onsdag 30. juni: kl. 13 - 16
Aktiv sommer.
(3-dages kursus). Grundkursus i havkajak for voksen m. ung
Rødvig
Jens Viggo
søndag 3. juli
mødes i Rødvig kl. 8.30 til læsning.
Afgang kl. 9 fra Rødvig til Busene/Hampelandsvej.
Dagtur ved Møns klint
Møns klint
Jan Saxbeck
søndag 18. juli
kl. 10 - 17
Dagtur ved Stevns klint
Stevns klint
Jan Saxbeck
lørdag 24. juli
Fuldmåne: op 22:23 ned 04:39
uge 29. juli
Havkajakroernes Sommertræf. For medlemmer af "Havkajakroerne". Se Havkajakroernes hjemmeside.
søndag 1. august.
Sælsafari. Vi mødes i Rødvig kl. 8:30 til læsning med afgang kl. 8:45 så vi er ved Svinø havn ca. kl. 10.
Avnø Fjord
Jan Saxbeck
lørdag 7. august kl. 9 - 12.
Kajakintroduktion. Tilmelding senest d. 4. august.
Rødvig havn og strand.
Jens Viggo
lørdag 21. august
Aftentur langs Stevns klint med afgang fra Rødvig kl. 17 og eget gourmet køkken. Det er 97% fuldmåne med solnedgang 20:31, og månen op 20:48, ned 03:40.
Stevns klint
søndag 22. august
Fuldmåne: op 21:06 ned 05:08
søndag 29. august
Vort rovand
Dagtur ved Stevns klint
Præsentation af vort klint for gæsteroere
Stevns klint
Jens Viggo
12. september
Sæsonstart for vintersvømning med kajaktræning.
Stevnsbadet
tirsdag 21. september
Fuldmåne: op 19:46 ned 06:57
onsdag 20. oktober
Fuldmåne. op 18:13, ned 07:16
21.- 24. oktober
Efterår i Sverige, 4 dage på søen
Jan Saxbeck
31. oktober kl. 03.00
Vintertid vender tilbage. Sommersæsonen slut.
lørdag 31. oktober
Fuldmåne. Solnedgang 16:37, månen op 16:54, ned 06:39
lørdag 11. december kl. 7:30-11
Vi holder juleafslutning med fælles morgenbord for kajakroere og svømmere i Stevnsbadets klublokale. Alle medlemmer med børn er inviterede til morgensvømningen.
Juleafslutning
Jens Viggo
primo januar 2022
Dato og program kan ses på Facebook en måned forinden.
Kursus
Jens Viggo
februar
Ordinær Generalforsamling. Medio februar. Se opslag på hjemmesiden.
primo marts 2022
Dato og aftenens program skal ses på Facebook en måned forinden.
Kursus
Jens Viggo
lørdag 2. april 2022
Sæsonafslutning i Stevnsbadet
Stevnsbadet
Jens Viggo
lørdag 9. & 16. april 2022
Færdighedstræning i Stevnsbadet
Stevnsbadet
Jens Viggo
Påske
23. og 24. april 2022 kl. 13.30 - 17.30
Introduktionskursus m.m.
Stevnsbadet, St. Heddinge
30. april 2022
Store Badedag
Rødvig

Vær opmærksom på ændringer! Bl.a. vejret kan medføre, at vi ændrer datoer. Tilmeldte får direkte besked.
Aktivitetsbeskrivelser bliver opdateret. når de er klar, eller kommer senere.