Corona vilkår

marts 2021,
ref.: Sundhedsstyrelsens og DGIs anvisninger
 
Generelle anvisninger for hensigtsmæssig adfærd.
Eventuelle yderligere myndighedskrav gælder desuden.
     opdateret: 25. februar 2021
 

1. Klublokaler

Ved aktivitet og ophold indendørs skal afstand iagttages.

Roere forventes at møde omklædte i hensigtsmæssigt omfang.

Brugere skal afspritte toiletsæder efter hver brug.

2. Fast udlån

Svømmevest og kajakskørt kan af hensyn til rengøringskrav i muligt omfang gives i fast udlån. Bruger er ansvarlig for det lånte.

Våddragt kan ligeledes lånes i en sammenhængende periode og skal vedligeholdes hjemme hos brugeren.

Svømmeveste, kajakskørt og våddragt skal før tilbagelevering rengøres i sæbevand, skylles og tørres.

3. Personligt udstyr

Fløjter, paddlefloats, pagajsnor, lænsepumper, bugserlinie o.l. er vanskelige at vedligeholde, og skal derfor efter behov anskaffes af roeren. Ved kurser / uddannelse vil der være adgang til lån.

4. Håndtering af kajak

Vi anbefaler, at hjælpere holder roerens båd i forreste bærehåndtag/toggle, således at berørte områder er forudsigelige.

5. Afhentning af kajak

Roeren henter selv en kajakvogn i hallen og en kajak med pagaj i kajakskur eller container.

Kajakken tages frem med bistand fra en hjælper, således som beskrevet ovenfor.

Alt udstyr lægges i cockpittet, så kajakken kan køres ud til åbent område, evt. til slæbestedets store P-plads, hvor klargøring og påklædning kan færdiggøres. Derefter sættes kajakken i vandet, mens der ventes på de øvrige.

6. Aflevering af kajak

Hold afstand, mens du venter på en ledig vaskeplads.

Rengøring udføres ved hallens port, i havnens rengøringsspor eller ved kajakskurets port.

Kajakker (også private, der opbevares i klubben) med pagaj skal rengøres efter brug. Der er stillet bukke, svampe og kar med koldt sæbevand (sulfosæbe) frem: 1 sæt i skuret og 3 sæt i hallen. Desuden er der kar med rent skyllevand til udstyr.

Rengøring betyder sæbeafvaskning med svamp af klubkajak ud- og indvendigt (hvis rummet har været anvendt), og afvaskning af luger og pagaj. Der anvendes svamp og dypning i vand for at undgå at stænke/sprøjte på andre!

Efterfølgende kan kajakken sugetømmes med vandstøvsuger. Det kan gøres af en hjælper.

Svømmeveste og skørter dyppes i sæbevand, skylles og hænges til tørre.

7. Anvendelse af egne/private kajakker

Private kajakkers kontaktpunkter / -flader skal være rengjorte, når de opbevares i klubben.