Generalforsamling 2023

Torsdag den 16. februar 2023 kl. 19.00
"Pilen", St. Heddinge skole
 
 
Stevns, den 10. januar 2023

Der afholdes ordinær generalforsamling i Havkajak Stevns, og gæster er velkomne.

Torsdag den 16. februar 2023 kl. 19.00 i "Pilen", St. Heddinge skole.

 

Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere,
 2. Formandens beretning,
 3. Foreningens regnskab,
 4. Foreningens budget for indeværende regnskabsår,
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
 6. Valg af revisor,
 7. Indkomne forslag,
 8. Aktivitetskalender 2023 til diskussion.
  Hvordan ønsker vi det kommende år. Bemærk, at i 2022 blev det foreslået at tage til St.Anna på forårsturen.
 9. Eventuelt.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægterne kan ses her

Generalforsamlingen forventes slut kl. 21.30

Aktiviteter i 2023

Forslag til aktivitetsplanen for 2023 kommer over link på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

Jens Viggo Moesmand