Generalforsamling 2022

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00
Ændret til: "Birken", St. Heddinge skole
 
 

Stevns, den 26. januar 2022

(lokalet opdateret den 3. februar)

Der afholdes ordinær generalforsamling i Havkajak Stevns, og gæster er velkomne.

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00 i "Birken", St. Heddinge skole.

 

Dagsorden efter vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere,
 2. Formandens beretning,
 3. Foreningens regnskab,
 4. Foreningens budget for indeværende regnskabsår,
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
 6. Valg af revisor,
 7. Indkomne forslag,
 8. Aktivitetskalender 2022 til diskussion.
  Hvordan ønsker vi det kommende år. Skal vi have alternativer til Sverige i Danmark?
 9. Eventuelt.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægterne kan ses her

Generalforsamlingen forventes slut kl. 21.30

Aktiviteter i 2022

Forslag til aktivitetsplanen for 2022 skal ses via link på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

Jens Viggo Moesmand