Generalforsamling 2022 (tekst under revision)

Onsdag den 9. februar 2022 kl. 19.00
"Bøgen - Store Torv", St. Heddinge skole
 
 

Stevns, den 12. januar 2022 (tekst under revision)

 

Der afholdes ordinær generalforsamling i Havkajak Stevns, og gæster er velkomne.

Onsdag den 9. februar 2022 kl. 19.00 i "Bøgen - St. Torv", St. Heddinge skole.

 

Dagsorden efter vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere,
  2. Formandens beretning,
  3. Foreningens regnskab,
  4. Foreningens budget for indeværende regnskabsår,
  5. Forslag til vedtægtsændring,
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer,
  7. Valg af revisor,
  8. Indkomne forslag,
  9. Eventuelt

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Vedtægterne kan ses her

Generalforsamlingen forventes slut kl. 21.30

Aktiviteter i 2022 ( under udarbejdelse)

Forslag til aktivitetsplanen for 2022 kan også ses via link på hjemmesiden, så vi kan tale om det under "indkomne forslag".

 

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne

Jens Viggo Moesmand